Recommandations Etudes Partenaires Histoires

 

הצוות הטיפולי של ההוסטל

תפקיד

שם

הכשרה

תיאור התפקיד

מנהל ההוסטל

יוסף אריש

תואר ראשון בחינוך
תואר שני בקרימינולוגיה

ניהול והדרכה הצוות הטיפולי
שיחות קבוצתיות ופרטניות
גורמי חוץ{דיווח ובקרה}
מדיניות, מקצועית ותורנית

עובד סוציאלי מטפל

אסף יצחקי

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

טיפול פרטני
ניהול תיקי המטופלים

רב

הרב יהושוע לב-הר

רב מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל

שיעור תורה, תעסוקה
אחריות על התוכנית התורנית
כללי התנהגות תורניים

מדריך

עדי ראכלין

מכור נקי

משמרת לילה
אחריות על: שלום הדיירים, עמידה בזמני הפעילויות, דיווח על חריגות, בדיקות שתן, מודל חיובי, שיחות אישיות

מדריך

יונתן גוטמן

מכור נקי

משמרת לילה
אחריות על: שלום וגיבוש הדיירים, עמידה בזמני הפעילויות, דיווח על חריגות, בדיקות שתן, מודל חיובי, שיחות אישיות

מדריך

ניסים חנן

ניסיון רב עם מכורים
ידע תורני רב ויכולת לימוד

משמרת לילה
אחריות על: שלום וגיבוש הדיירים, עמידה בזמני הפעילויות, דיווח על חריגות, בדיקות שתן, מודל חיובי, שיחות אישיות