המלצות כתבות מחקרים שותפים סיפורים אישיים

 
פרויקטים

פעילות בפיתוח דירת המשך

רקע
דירת המשך היא מסגרת מגורים עצמאית לאסיר המשתקם, לאחר שסיים את תקופת השיקום הראשונית בהוסטל "בית אברהם".

פירוט תקציבי בשלב זה ולאור גרעון בתקציב הושהה הפרויקט

שכר ונלוות  ---
תמיכות מילגות ותלושי שי  ---
שכירות  ---
אחזקה  ---
0