המלצות כתבות מחקרים שותפים סיפורים אישיים

 
פרויקטים

פעילות בפיתוח: שנת מעקב

רקע
שנת מעקב מאפשרת חיזוק בטחון וערכים שנרכשו בשנת השהות בהוסטל, באמצעות כנסים ומפגשים, קייטנות קיץ לילדי הדיירים ומלגות צנועות למשפחותיהם.

פירוט תקציבי- בשלב זה בשל גרעון בתקציב השוטף הושהה הפרויקט

 

פרטים

לחודש/ליחידה

לשנה

 הערות

1.

ארבעה כנסי בוגרים

2,500

10,000

כולל הסעות, שיעור, כיבוד ל-50

2.

כנס משפחות

5,000

5,000

 

3.

קייטנת קיץ לחמישים משפחות

400

20,000

חמישים משפחות

4.

עזרה למשפחות לבוגר/משפחה

300

15,000

בין 100 ל500 ₪ לכל בוגר/ משפחה

 

 

 

 

 

 

ס"ה שנת מעקב

 

50,000