המלצות כתבות מחקרים שותפים סיפורים אישיים

 
פרויקטים

פעילות בפיתוח: הוסטל שיקומי לנשים

רקע
הוסטל שיקומי לנשים, הוא מסגרת שיקומית דתית ל-12 אסירות משתחררות, הכוללת מגורים, לימודים
וטיפול ברוח היהדות, במתכונת הוסטל "בית אברהם". אין כיום הוסטל כזה והצורך ידוע לכל הגורמים.

פירוט תקציבי

תיאור

לחודש/ליחידה

לשנה

הערות

 

1.

שכירות

9,000

108,000

 

2.

כוח אדם

18,000

216,000

 

3.

ציוד להוסטל

35,000

35,000

 

4.

אחזקה

1,500

18,000

 

5.

שונות

1,000

12,000

 

6.

מזון והסעדה

4,000

48,000

 

7.

מלגות קיום לסיוע חודשי

10,000

120,000

 

8.

סדנא טיפולית שבועית לחיזוק נפשי וטיפול פסיכולוגי

1,500

18,000

 

9.

תכנית 12 צעדים- סדנא טיפולית שבועית

1,000

12,000

 

10.

שיעורי תורה

1,000

12,000

 

11.

טיולים ארבעה בשנה

1,500

6,000

 

12.

הסעות

1,000

12,000

 

13.

נופש גיבוש בשני ימים שני סבבים בשנה

4,000

8,000

 

 

ס"ה הוסטל נשים

 

625,000