המלצות כתבות מחקרים שותפים סיפורים אישיים

 
פרויקטים

פעילות קיימת הוסטל בית שמש

רקע

ההוסטל  התורני בבית שמש מעניק פתרון ל-14 דיירים. קיים צורך עצום בהוסטלים נוספים ברוח "קרן התשובה"


פירוט תקציבי

שנים עשר צעדים  ---
סדנא טיפולית  ---
סדנא יועץ תעסוקה  (4,000)
שכירות  (72,000)
יעוץ פסיכולוגי  (1,000)
יעוץ משפטי  (1,000)
ארנונה ומים  (6,000)
חשמל  (8,250)
תשמישי קדושה  (600)
ספרות מקצועית  ---
ביטוחים  (4,800)
השתתפות בהוצאות של מתנדבים  (3,000)
ימי נופש וכיף  (2,000)
אחזקת רכב  ---
הוצאות שונות  (2,000)
פחת ציוד  (5,000)
שכר ונלוות  (281,424)
שכר ונלוות לעו"ס הרשות חצי משרה  ---
אחזקת מבנה  (15,500)
ארוחות  (48,000)
צרכי משרד  (1,000)
תמיכות מילגות ותלושי שי  (2,600)
טלפון ותקשורת  (12,000)
כנסים וכיבודים  (2,000)
מתנות  (800)
פעילות ספורט  ---
נסיעות  (6,000)
השתלמויות  (1,000)
ערכות רפואיות  ---
הרצאות ושיעורי תורה  (12,000)

ס"ה492000