המלצות כתבות מחקרים שותפים סיפורים אישיים

 
פרויקטים

פעילות בפיתוח: מרכז יום לנגמלי סמים

רקע
מרכז יום לנגמלים מספק טיפולי גמילה ותמיכה ברוח היהדות ל-10 עד 12 צעירים מכורים לסמים. הוא פעל בשנים 2000-2006 ונסגר בשל חוסר בהקצבות ממשלתיות. 


פירוט תקציבי:

 

תיאור

לחודש/ליחידה

לשנה

הערות

1.

שכירות

3,000

36,000

 

2.

כוח אדם

15,000

180,000

 

3.

ציוד למרכז יום

15,000

15,000

 

4.

ערכות בדיקה

1,500

18,000

 

5.

אחזקה

250

3,000

 

6.

שונות

200

2,400

 

 

ס"ה מרכז יום לנגמלי סמים ואלכוהול

 

254,400