המלצות כתבות מחקרים שותפים סיפורים אישיים

 

פרויקטים

מרכז יום לנגמלי סמים

רקע
מרכז יום לנגמלים מספק טיפולי גמילה ותמיכה ברוח היהדות ל-10 עד 12 צעירים מכורים לסמים

פירוט תקציבי

  תיאור לחודש/ליחידה לשנה הערות
1. שכירות 3,000 36,000  
2. כוח אדם 15,000 180,000  
3. ציוד למרכז יום 15,000 15,000  
4. ערכות בדיקה 1,500 18,000  
5. אחזקה 250 3,000  
6. שונות 200 2,400  
  ס"ה מרכז יום לנגמלי סמים ואלכוהול   254,400