המלצות כתבות מחקרים שותפים סיפורים אישיים

 
הרב אברהם חזן

הרב חזן - חלוץ שיקום האסירים בישראל

הרב אברהם חזן נכנס לתפקידו כרב הראשי של המשטרה ושירות בתי הסוהר בשנת 1969, כשנה לאחר עלייתו עם משפחתו לישראל מצרפת, בה כיהן כרבה הראשי של הקהילה הספרדית בשטרסבורג, במקביל לכהונתו כרב צבאי של מחוז המזרח בצבא צרפת.

את כניסתו לתפקיד התנה בכך, שיינתן לו לבצע שינויים מרחיקי לכת. ואמנם, לא הסתפק בתפקיד שמירת הכשרות, שבקושי ניתן היה אז לעמוד בו, אלא חולל בהדרגה, תוך חתירה בלתי נלאית להגשמת מטרות כהונתו כפי שהבינן, שינוי של ממש. כשהחל בתפקידו מנה הצוות רב ראשי ומספר משגיחי כשרות, וכשסיים את תפקידו, 22 שנים לאחר מכן, היו למוסד הרבנות בראשותו, שלוחות בכל המחוזות, 25 רבנים, ביניהם 12 רבנים בבתי הסוהר ו-20 מחנכים במשרות חלקיות.

תוך זמן קצר הבין את שליחותו המהותית ביותר בכהונתו, כפי שנהג לצטט: "עמו אנכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו". בשיחותיו עם אסירים, שבהיותם במאסר הביעו חרטה ורצון  לחזור בתשובה, הבין שרצון זה, אם אינו נתקל במצע רך ובתוכנית שלמה, שתאפשר התנתקות מן הסביבה העבריינית ואפשרות של ממש להשתנות – לא זו בלבד שלא יעלה יפה, אלא אף יתסכל את מי שחלשה נפשו, ויוסיף וידרדר אותו שוב לעולם הפשע ולהתמכרות לסמים.

מילת המפתח: שיקום

תובנות אלה הביאו את הרב לסדרה של יוזמות חלוציות, שחותמן ניכר עד היום הן בחוק הישראלי, הן בשירות בתי הסוהר, הן ברבנות בתי הסוהר והן במסגרות המלוות את האסירים המשתחררים מבתי הסוהר, ובראשם הרשות לשיקום האסיר והמעשה ההתנדבותי הייחודי של "קרן התשובה". לפניכם תמצית היוזמות הייחודיות האלה:

  • חקיקת החוק והקמת הרשות לשיקום האסיר : בראשית דרכה הייתה הרשות מפעל חלוצי ראשון מסוגו. עד אז, כמעט לא הייתה קיימת  קונספציה של שיקום אסירים אחרי שחרורם. מר אברהם הופמן, המנכ"ל והמייסד של הרשות לשיקום האסיר, שנוסדה לאחר הקמת "קרן התשובה", כתב במלאת שבעה לפטירת הרב: "הרב חזן צעד כחלוץ בתחום זה, וכחלוץ נאלץ היה להיאבק במערכות מנהליות שלא תמיד הבינו את ייחודו. בדרך של סבלנות והתמדה עיקשת, ובעזרת אישיותו הקורנת, הצליח להגיע אל לבבות קשוחים ולשנות עמדות." וכפי שהרב עצמו העיד: "הרשות לשיקום האסיר נוסדה תודות ללחצים שהפעלתי בעזרתו של השר אוזן... להעביר בכנסת את החוק לשיקום האסיר, אשר עליו בנויה הרשות. ארגנתי בכוחות עצמי לובי בכנסת לעניין הזה". כשקמה הרשות, נמנה הרב על חברי המועצה הארצית של הרשות.
  • שק"ד - שיקום דתי לאסיר: מערך המציע דרך שיקום ברוח ערכי הדת והיהדות לאסירים המעוניינים בכך, בתוך כותלי בית הכלא. השיקום הדתי מתבצע בתנאים ובאווירה תומכת, המנתקת במידת האפשר את האסיר מהשפעותיו השליליות של עולם הכלא, ומציעה חלופה אמיתית לעולם זה.
  • מדרשות תורניות בבתי הכלא: מסגרות לימודים השמות דגש על ערכים בין אדם לחברו ועל תיקון המידות. בהתאם לנתוני השב"ס, נכון לשנת 2005 למדו במסגרות אלה 600 אסירים.
  • אגפי לש"מ – אגפים נפרדים בבית הסוהר לשומרי מצוות, נקיים מסמים, בהם מתנהל סדר יום קבוע, הכולל לימוד תורה ופעילויות דת ותעסוקה. בהתאם לנתוני השב"ס, בשנת 2005 הופנו 709 אסירים לאגפים אלה.
  • "קרן התשובה" רעיון ששדרג והשלים את תפיסת העולם השיקומית היהודית של הרב חזן: כדי למנוע את מנגנון החזרה של עבריין ששוחרר אל הכלא, הנקרא בשפה המקצועית: "רצידיביזם", חייב תהליך השיקום של אסיר משוחרר לכלול מרכיבים שיענו על צרכיו הפיזיים, הנפשיים והרוחניים כאחד. לצורך זה הקים הרב את עמותת "קרן התשובה", גייס תרומות באמצעות קשריו עם הקהילה היהודית החמה בצרפת, ולאחר מכן תורמים נוספים מישראל, כדי לדאוג, לצד המשך לימודי התורה וניהול אורח החיים היהודי, גם לסיוע כספי ראשוני לאסיר המשוחרר ולמשפחתו, אם הוא בעל משפחה. הקרן תומכת בשלבים הבאים של התפתחות המשוקם על ידי עזרה בהכשרה מקצועית, במציאת עבודה, בנישואים, בדיור ובציוד ומלווה את המשוקמים לאורך שנים, בחזרתם לחיים הנורמטיביים, בשלושת הפרמטרים האלה.

בית סוהר פתוח בו לומדים תורה כל היום בעיר עמנואל שבשומרון.

  • הקמת הוסטל שיקומי דתימסגרת מגורים שיקומית טיפולית מודרכת, המאפשרת שילוב של לימודים תורניים ואורח חיים דתי, עם טיפול גמילה למכורים, עם השתלבות בעבודה, תוך יצירת רצף טיפולי ושיקומי והעצמה אישית ויהודית.

    הרב חזן עמד בראש "קרן התשובה", ה"בייבי" שלו, ממש עד יומו האחרון. דאג להעביר את שרביט הניהול לבנו יואל, כדי שלא תפסק מלאכת הצלת הנפשות בה החל. וכך מתנהלת העמותה גם היום: בצנעה ובאל-מפלגתיות, מתוך עבודה לשם שמיים, תוך נטייה לקו חינוכי הרחוק מקיצוניות או פנאטיות דתית. מאז הוקמה, זכתה לקומם למעלה מ-800 אסירים, שלא זו בלבד שרובם לא חזרו לסורם, אלא אף הקימו בתים כשרים בישראל וחלקם משמשים כרבנים בישראל.

ספר שנכתב על הרב חזן
טקסט הכריכהאחד היה אברהם
דבריו של הרב אורי שרקי
על הרב חזן